ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Blogger ของฉัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ           นางสาวทิศา  ชนะสงคราม 
ชื่อเล่น     อ้อม        อายุ 20 ปี
เกิด          27 มีนาคม พ.ศ. 2534
ที่อยู่         29 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง
                จ.ราชบุรี 70150
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   ปี2
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง